MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR PEL COMPROMÍS AMB LA BANCA I LES FINANCES ÈTIQUES AL POBLE D'ALCOVER.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR  PEL COMPROMÍS AMB LA BANCA I LES FINANCES ÈTIQUES AL POBLE D'ALCOVER.

L'actual sistema bancari inverteix en sectors que potser econòmicament són molt rendibles però que com a contrapartida són molt poc respectuosos, per no dir contraris, als drets humans i el medi ambient. Moltes de les entitats de la banca tradicional realitzen operacions relacionades amb la fabricació i venda d'armament, l'energia nuclear, l'especulació financera, paradisos fiscals o pràctiques d'explotació laboral d'infants entre d'altres.

Aquestes pràctiques econòmiques mancades de transparència, democràcia i orientades només cap a la maximització del benefici sense tenir en compte els impactes humans i mediambientals a més de l'especulació a gran escala amb productes financers relacionats amb l'habitatge, han portat a  l'actual situació de fallida econòmica  de la banca privada i convencional que la societat ha hagut de pagar en forma de retallades socials, desnonaments, precarietat laboral, etc.

En canvi les entitats que conformen la Banca Ètica, com el Coop 57, Oikocrèdit, Triodos Bank o Fiare Banca Ètica entre d’altres, han esdevingut la primera opció financera de moltes persones i entitats que volen veure els seus estalvis compromesos amb la construcció d'una economia social i solidària. I, de fet, aquesta ha estat una resposta social que ha fet possible que durant la crisi, moltes de les cooperatives i entitats socials del país hagin trobat una sortida a les seves necessitats financeres en aquestes entitats, mentre que la resta de bancs els tancava les portes.

Creiem que hem d'anar més enllà i evitar que la gestió pública col·labori  amb entitats excessivament especulatives o amb una implicació social que sovint només forma part de les seves campanyes de màrqueting i de rentada de cara. En canvi, segur que podem trobar una confluència total amb els objectius de les entitats de finances ètiques en àmbits com la cooperació, el medi ambient, les polítiques socials, la cultura o la promoció de l'ocupació en els àmbits de l'economia social i el tercer sector, per citar-ne alguns. Creiem que en aquests àmbits de la gestió pública, el més coherent, lògic i eficaç tan socialment com econòmicament  és que es busqui la creació d'aliances amb les entitats de finances ètiques abans esmentades.

És per això que el grup municipal de la CUP d'Alcover proposa a l'equip de govern de l'ajuntament  l'adopció dels següents acords:

Primer. Realització d’un informe  tècnic amb l’objectiu d’estudiar la viabilitat de dur a terme totes les operacions bancàries del consistori mitjançant banques ètiques i/o cooperatives, tals com Triodos Bank, Fiare, Coop57 o Caixa d’Enginyers.

Segon. Si l´informe surt favorable cancelar els comptes bancaris que encara es mantinguin amb entitats no ètiques, un cop amortitzats els préstecs pendents. En cas que no sigui possible per algun motiu extraordinari, hi haurà el compromís de fer un informe tècnic amb la justificació corresponent i passar-lo als diferents grups municipals via la comissió informativa corresponent.

Tercer. No establir cap nou vincle ni relació amb cap entitat bancària que no sigui inclosa dins les banques ètiques i/o cooperatives. En cas que no sigui possible,  s'aplicaria el procediment explicat a l’acord segon.

Quart. Sensibilitzar i emplaçar a la ciutadania a fer ús d'entitats bancàries d’aquest tipus.

Cinquè. Promoure i fomentar les iniciatives de la banca ètica i/o cooperatives al poble d'Alcover.