Documents

LA CUP D'ALCOVER PRESENTA QUATRE MOCIONS EN EL DARRER PLE

El ple ordinari de l'Ajuntament d'Alcover, celebrat el 15 de gener, la CUP vam presentar quatre mocions que van ser aprovades per unanimitat:

Moció per fer front a la discriminació o bullying LGTBI en l'àmbit educatiu i per treballar en xerrades i actes per construir una escola inclusiva

Moció pel compromís amb la banca i finances ètiques. En aquesta, la contractació amb aquestes entitats resta supeditada a un informe tècnic que validi la operativitat de realitzar operacions amb aquestes entitats i que en cas de ser desfavorable ha de ser motivada. El que volem és que es trenqui amb un sistema bancari que ha provocat la greu crisi que estem vivint, i es busquin alternatives més justes i solidaries.

Conjuntament amb ERC vam presentar una moció en que demanavem la redacció d'un nou protocol de l'Agutzil Telemàtic, amb la participació de tots els grups polítics. La intenció era evitar que l'equip de govern cobri als grups polítics per anunciar els seus acte, xerrades o debats al nostre poble, coartant així la llibertat d'expressió i participació política.

I finalment vam presentar amb ERC i SI, i es va aprovar per unanimitat la moció de declaració de l'inici del procés de creació d'un estat català independent en forma de república, de la qual cosa ens felicitem.

Seguint amb la nostra línia de vigilar i fer seguiment del compliment de les mocions aprovades vam preguntar per la situació de la implementació de la Llei d'Emergència Habitacional i Energètica aprovada al Parlament de Catalunya per tal de que els pisos propietat de la SAREB emplaçats a Alcover es posin a disposició de persones en situació d'exclusió habitacional; la resposta va ser que estaven treballant en la mateixa. Els regidors de la CUP van constatar que es segueix desnonant al poble, tal i com vam veure en la informació pública penjada al taulell municipal, davant els sorprenent desconeixement de l'equip de govern al respecte.

I en acabar vam demanar que es guardi un minut de silenci cada cop que hagi una victima de les violències de gènere, per denunciar aquest feminicidi i mostrar tota la solidaritat a les víctimes i als seus familiars i amics. Alhora abans del ple vam fer un minut de silenci per la dona assassinada a Vila-seca, el passat dimarts.

 

LA CUP D´ALCOVER DEMANA LA CONVOCATÒRIA D´UN CONSELL ESCOLAR EXTRAORDINARI

Arran del ple ordinari celebrat el divendres 15 de gener, la CUP d´Alcover creu que és necessari convocar el Consell Escolar municipal per a debatre dues de les mocions que es van presentar en el ple.

En el passat ple del Consistori alcoverenc, el grup de la CUP va presentar una moció per fer front al bullying LGTBI (contra lesbianes, gays, transexuals i bisexuals). En la moció, a més de rebutjar frontalment aquest tipus de fòbies, es demana incloure mesures de sensibilització en els programes educatius locals, per això, segons Xavier Roca, membre del grup de treball de Cultura de la CUP: “el Consell Escolar ha de ser l´espai per a poder treballar en aquestes activitats. Juntament amb pares, alumnes i docents, hem d´elaborar conjuntament un programa d´activitats per a fomentar la sensibilització sobre la diversitat sexual i afectiva, sumant esforços per construir entre totes una escola inclusiva”.

La CUP també creu convenient que la convocatòria del Consell Escolar sigui properament, per a treballar en una futura borsa de beques escolars. Després de la negativa de l´equip de govern a la moció presentada ERC per a crear una borsa de beques per a estudis post-obligatoris no universitaris, la CUP planteja que en el Consell Escolar es redactin les futures bases de les beques, que han d´estar llestes el proper curs. Segons el regidor cupaire Joan Carles Casares “cal ampliar la partida de 3.000 euros que va dotar l´equip de govern. Si volem ser efectius i treballar per l´educació dels nostres convilatans, aquesta partida ha d´augmentar. Després en el Consell Escolar hem de crear la borsa de beques, on es prioritzin criteris socials, i alhora es premií l'excel•lència dels nostres alumnes”.

Finalment, el portaveu del grup municipal, Jaume Camps, ha instat que “arran de la feina que es planteja, ja sigui en xerrades i tallers per a la sensibilització sobre la diversitat sexual i afectiva, i per a redactar una borsa de beques que sigui un reflex de les necessitats reals, i no una quantitat ínfima, com s´havia plantejar en un principi, és necessari convocar el Consell Escolar, i trencar amb la dinàmica de l´equip de govern de convocar-lo un cop l´any per passar comptes”. El portaveu cupaire afegeix: “aquest espai ha de ser reconegut amb l´importància que es mereix, i ha de ser una peça clau en les polítiques culturals i educatives del municipi, i aquestes mocions han de ser la primera oportunitat”.

 

El passat dia 11 de desembre de 2015 per petició de l'empresa La Ponderosa va tenir lloc una reunió a les oficines de la pedrera a la qual hi van assistir membres de la citada empresa i representants del grup de treball de Medi Ambient i Urbanisme de la CUP. I de la qual, seguint el mètode de transparència de la CUP es va prendre acta, i una vegada retocada, maquetada i aprovada per ambdues parts és publicada a la nostra web, per tal que tothom hi pugui tenir accés i que podeu veure a continuació:

 

ACTA DE LA REUNIÓ ENTRE ELS REPRESENTANTS DE LA CUP D'ALCOVER I ELS DE L'EMPRESA CANTERAS LA PONDEROSA S.A.

La reunió s'ha celebrat el divendres 11 de desembre de 2015, a les 10:00, a les oficines de l'empresa, situades al terme municipal d'Alcover.  Per a la CUP hi assisteixen els Srs. Jaume Camps i en Marc Caparó, i per a l'empresa el Sr. Josep Rodríguez i la Sra. Mercè Molné.

La reunió ha estat convocada per l'empresa per explicar les condicions econòmiques que travessa l'empresa i la problemàtica relacionada amb el conveni que aquesta té amb l'ajuntament d'Alcover. L'empresa s'ha reunit amb els altres grups polítics municipals, perquè vol que tots els partits coneguin la situació de primera mà, i buscar, alhora, un consens.

Primerament, l'empresa explica les condicions del conveni vigent entre La Ponderosa i l'Ajuntament d'Alcover.

El conveni es va signar al mes de desembre del 2010, i afirmava que l'empresa faria una aportació anual de 150.000 euros a l'Ajuntament. Aquells anys l'empresa produïa més d'un milió de tones d'àrids, concretament, el 2010, 1.100.000 tones. Encara que les xifres eren inferiors a les del 2006, en que estava al voltant de 3.000.000 de tones.

Aquesta baixada constant, fins arribar a les xifres del 2013 (471.000 tones) i el 2014 (463.000 tones), fan difícil que l'empresa pugui fer front al pagament dels 150.000 euros anuals que va acordar amb el Consistori alcoverenc. Per això demanen que es pugui renegociar les condicions del conveni, perquè l'empresa, amb més de 50 anys al terme municipal, pugui fer front al pagament, i poder millorar la difícil situació econòmica.

Després de l'explicació, els membres de la CUP han preguntat:

1.- quin és el motiu de la baixada dràstica

2.- quin va ser el criteri per a considerar 150.000 la quantitat de pagament

3.- sobre el Consell Ambiental i el plantejament de crear una comissió de seguiment

1.- Els membres de l'empresa ens expliquen que la baixada es deu a que, majoritàriament, treballen per a les administracions públiques, i que arran de l'actual crisi econòmica, la demanda ha baixat, encara que feia temps que s'havia congelat. Ells, actualment, busquen projectes a l'exterior, però els tràmits són complexos i complicats, per la qüestió de llicències, i els costos de transport elevats. Però hi estan treballant. Alhora, parlant sobre el futur, expliquen que al 2016 s´acabarà el subministre a l´obra del corredor del Mediterrani. Pel 2017-2018 es preveu un augment de la demanda d´àrids, especialment pel projecte de la nova terminal per a creuers del port de Tarragona. S´insisteix que només són projectes puntuals, que no permeten assegurar una millora econòmica.

2.- En segon lloc, el criteri que es va utilitzar per establir la quantitat de 150.000 euros va ser la d'agafar de model els diners que pagava una altra empresa local CATOR S.A., proposta que surt del Consistori, i que l'empresa considerava assumible quan es va signar el conveni.

L´empresa exposa que durant el 2014 ja es va demanar canviar les condicions del conveni però el Consistori no va atendre la demanda, i després d´uns mesos de les eleccions municipals del mes de maig del 2015, a l'octubre presentaren una nova instància per a demanar de nou la modificació del conveni. En cap cas han rebut una resposta per escrit. La proposta de modificació del conveni és canviar l´import fixe per un import variable (en funció de les tones venudes).

La CUP assegurem que revisarem la instància, ja que segons l'empresa hi ha tota la informació del que expliquen i demanen.

3.- I en tercer lloc, ens expliquen que com a empresa promocionen diversos projectes de restauració mediambiental: protecció i estudi de l'àliga cuabarrada, espècie de la zona, reforestació amb alumnes de l'escola, i estan oberts a més coses, ja que abans col·laboraven amb iniciatives com la Fira i amb entitats locals. Ells reconeixen que aquesta tercera missió (part mediambiental) no l'han sabut transmetre bé, perquè la gent ho desconeix, però que per ells és un compromís. Actualment, les subvencions a entitats o actes d'Alcover  no les  fan perquè no poden fer front a la demanda de 150.000 euros anuals, i prioritzen intentar pagar aquesta quantitat.

Pel que fa a la Comissió de Seguiment, expliquen que ja van tenir reunions amb el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alcover i els representants de Mines de la Generalitat, però que només es va prendre acta d'una, perquè Mines no li agradava que un ent local s'interposés en el seu camp de treball. Altrament es van fer altres trobades informals, però no es va fer acta de les reunions.

L'empresa també ens explica que han estat pioners seguint criteris paisatgístics en l'explotació de la muntanya, canviant la seqüència d'explotació, i així reduir l'impacte visual al poble. Quan s´acaba l'explotació d´una zona, es fan els corresponents treballs de restauració.

Davant de l'exposat i els diversos dubtes que ha plantejat la CUP, l'empresa explica que al 2013 va demanar un aplaçament del pagament. Al 2014, es va arribar a un acord de fer un pagament amb obra municipal. Davant d´aquestes dificultats,  plantegen una renegociació del conveni.

Les fórmules podrien ser diverses, ells proposen per exemple que es pagui 0,10€ per tona, una quantitat que poden assumir, però que estan oberts al diàleg amb el Consistori i tots els partits, perquè els agradaria que s'aprovés per unanimitat el nou conveni, tal i com va passar en l'anterior.

Finalment, expliquen que la situació és delicada, però que estan a gust a Alcover, on tenen el seu domicili social i fiscal, i on fa més de 50 anys que hi treballen, i que per tant, els agradaria poder continuar-hi treballant.

La CUP diem que per la nostra banda revisaríem el contingut de la instància, i que debatríem en l'assemblea local les qüestions tractades en aquesta reunió, agraïnt alhora la iniciativa de l'empresa de tenir aquesta trobada.

I sense cap més assumpte a tractar, finalitza la reunió a les 11:30 h..

Alcover, 11 de desembre de 2015

 

 

El regidor de la CUP a l'Ajuntament d'Alcover, Joan Carles Casares, va presentar el primer número de la publicació 'La Remor', el butlletí de l'assemblea local de la CUP que explica l'acció política desenvolupada durant els primers sis mesos de mandat. Dins d'aquest butlletí es publiquen les quantitats econòmiques percebudes pels tres regidors de la formació a l'Ajuntament en concepte de dietes i assistències, així com les assignacions fixes corresponents als grups polítics municipals.

Per Casares això és "una demostració de transparència que contrasta amb l'opacitat de la resta de grups municipals, així com amb el fet que el nou alcalde s'ha adjudicat un sou de 42.000€ bruts anuals". Casares també ha destacat que en el butlletí es dóna informació sobre el paper de la CUP al Consell Comarcal de l'Alt Camp pel fet que "absolutament ningú sap que fan i deixen de fer els partits polítics al Consell Comarcal, ni saben què es fa i es deix de fer al Consell Comarcal". Per aquest motiu, "des de la CUP d'El Pla, Valls i Alcover treballem plegats per tal que la ciutadania sàpiga que més enllà dels ajuntaments existeixen d'altres institucions, on per exemple s'ha nomenat a dit al gerent".

Casares va presentar la publicació a la Diputació de Tarragona, on aquest dimarts, 29 de desembre, va penjar per trenta-quatrè dia consecutiu l'estelada.

Pàgines